Thiết lập mục tiêu. Làm thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất?

Nhà lãnh đạo sẽ biết được một mục tiêu hiệu quả bao gồm những yếu tố nào?


Từ việc thiết lập mục tiêu hiệu quả, nhà lãnh đạo dễ dàng định hướng phát triển doanh nghiệp.