Phương pháp quản trị hiệu suất nhân sự dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bạn nhầm tưởng chỉ có những công ty lớn mới đầu tư vào quản trị hiệu suất nhân sự?


Bạn nghĩ doanh nghiệp vừa và nhỏ thì không cần quản trị hiệu suất mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra?


Cuốn sách này sẽ giải đáp cho bạn cách để quản trị hiệu suất nhân sự hiệu quả