Tại sao phải ứng dụng KPI trong quản lý nhân sự?

"Chúng ta chỉ quản lý tốt những gì đo lường được". KPI là một công cụ quản trị chiến lược từ việc xác lập mục tiêu – theo dõi quá trình thực hiện – cảnh báo hiệu suất để cải tiến – điều chỉnh mục tiêu kịp thời. Cụ thể vai trò quan trọng của KPI trong quản trị nhân sự:
Quản lý xây dựng mục tiêu hiệu suất phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
Nhân viên cảm thấy tầm quan trọng của công việc mình đang làm, đóng góp của bản thân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu của phòng ban, công ty.
Quản lý dễ dàng kiểm tra tiến độ thực hiện mục tiêu của từng nhân viên.
Từ đó có giải pháp thay đổi hoặc đào tạo phát triển bộ máy nhân sự.Đặt câu hỏi khác »