Tôi luôn cảm thấy bản thân các cấp quản lý vẫn luôn xem KPI để phán xét nhân viên. Điều này khiến chúng tôi luôn cảm thấy không công bằng bởi có những nỗ lực của chúng tôi không thể dùng những chỉ số KPI để đo. Phần lớn triển khai KPI có thành công hay không phụ thuộc nhiều cách triển khai của cấp quản lý. Bạn thấy điều đấy đúng không?Đặt câu hỏi khác »