Nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của một dự án KPI?

Mặc dù, mô hình BSC - KPI đã xuất hiên vào những năm 80 của thế kỷ 20, tuy nhiên, việc áp dụng KPI chỉ phổ biến ở Việt Nam trong những năm gần đây. Các doanh nghiệp Việt luôn mong muốn xây dựng KPI nhưng không ít công ty đã thất bại trong việc đưa vào áp dụng mô hình đặc biệt này. Sau đâu là một số lý do cơ bản:
1. Hiểu sai khái niệm KPI

2. Không đưa ra các mục tiêu cụ thể cho các quy trình

3. Thông điệp về việc áp dụng KPI chưa được truyền đạt một cách đầy đủ, chính xác

4. Thiếu sự quyết tâm của ban lãnh đạo

5. Năng lực của nhóm triển khai

6. Xác lập hệ thống tiêu chí không phù hợp

7. Thiếu sự chuẩn bị về nguồn lực

Để xem nội dung chi tiết, bạn vui lòng click vào link sau: http://blog.cloudjetsolutions.com/nguyen-nhan-dan-den-su-that-bai-cua-mot-du-an-kpi/Đặt câu hỏi khác »