Lựa chọn tối ưu cho vị trí Trưởng dự án KPI?


Thông thường các doanh nghiệp có 2 lựa chọn chính:
- Sử dụng chính nhân lực quản lý bên trong công ty
- Lựa chọn một đội ngũ/ đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và có bề dày kinh nghiệm tư vấn cho các công ty cùng ngành

Lựa chọn và các yêu cầu
- Sử dụng chính nhân lực quản lý bên trong công ty:
Cá nhân đảm trách việc thực hiện dự án lâu dài cần đáp ứng được yêu cầu:
+ Cần có khả năng học hỏi nhanh cả những vấn đề phức tạp
+ Am hiểu chuyên sâu về tổ chức và thường xuyên tiếp xúc với các bộ phận, nhân viên của công ty.
+ Vị trí và tiếng nói của cá nhân trong công ty cũng là một yếu tố trọng yếu để đủ thuyết phục các nhân viên tham gia vào dự án .


- Lựa chọn một đội ngũ/ đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và có bề dày kinh nghiệm tư vấn cho các công ty cùng ngành
Ngoài việc công ty quyết định lựa chọn một đơn vị có uy tín và nhiều kinh nghiệm để tư vấn, thì phương án này cần được đảm bảo một góc nhìn khách quan và mức độ am hiểu của đội ngũ tư vấn về ngành nghề doanh nghiệp bạn đang kinh doanh.


Đội ngũ nhân sự bao nhiêu là đủ cho 1 dự án?

Thiết lập và áp dụng KPI là cả một quá trình, cho nên ngoài việc chọn người quản lý dự án chính xác thì mức độ hợp tác cao giữa các bộ phận, phòng ban và ban lãnh đạo là một trong những cơ sở rất quan trọng.
- Giai đoạn hoạch định Bản đồ chiến lược của công ty:
+ Ban tư vấn chiến lược (nếu sử dụng nguồn lực ngoài) và đội ngũ tư vấn chịu trách nhiệm dự án nội bô.
+ Toàn bộ Ban lãnh đạo cao cấp và Trưởng các bộ phận.

- Để triển khai đến các Phòng ban, các bộ phận và cá nhân yêu cầu:
+ Cá nhân hoặc đội ngũ tư vấn chịu trách nhiệm dự án
+ Sự tham gia của các Trưởng phòng, Quản lý các bộ phận và nhân viên cấp dưới.Đặt câu hỏi khác »