Tối ưu hóa lợi ích doanh nghiệp

Ứng dụng phương pháp quản trị nhân sự theo hiệu suất của những doanh nghiệp hàng đầu

Ứng dụng phương pháp quản trị nhân sự theo hiệu suất của những doanh nghiệp hàng đầu.

Đánh giá chính xác năng lực nhân viên với những mục tiêu và KPIs rõ ràng

Đánh giá chính xác năng lực nhân viên với những mục tiêu và KPIs rõ ràng.

Quản lý hiệu quả bộ máy nhân sự doanh nghiệp

Quản lý hiệu quả bộ máy nhân sự doanh nghiệp

Tính năng nổi bật

Quản lý mục tiêu cho từng vị trí công việc

Quản lý mục tiêu cho từng vị trí công việc.

Xác định các kỹ năng và năng lực thiếu sót của từng nhân viên

Xác định các kỹ năng và năng lực thiếu sót của từng nhân viên.

Đánh giá năng lực chính xác theo phương pháp 360° feedback

Đánh giá năng lực chính xác theo phương pháp 360° feedback.

Xác định nhân viên yếu kém trong doanh nghiệp

Xác định nhân viên yếu kém trong doanh nghiệp

Quản trị KPI & Báo cáo trực tuyến

Quản trị KPI & Báo cáo trực tuyến

Kế hoạch đào tạo & phát triển nhân viên

Kế hoạch đào tạo & phát triển nhân viên

Khách hàng tiêu biểu

  • DNA Digital
  • Mekong Media
  • Vmax
  • 123 In
  • T&E
  • Commedia Group

Báo chí nói về Cloudjet Solutions

Tư vấn doanh nghiệp miễn phí

Bạn muốn xây dựng hệ thống đánh giá và đào tạo phù hợp với công ty bạn?

Gọi ngay, nhận tư vấn miễn phí từ Cloudjet!

08 668 08 662
08 665 99 998

Đăng ký dùng thử