Tối ưu hóa lợi ích doanh nghiệp

Ứng dụng phương pháp quản trị nhân sự theo hiệu suất của những doanh nghiệp hàng đầu

Ứng dụng phương pháp quản trị nhân sự theo hiệu suất của những doanh nghiệp hàng đầu.

Đánh giá chính xác năng lực nhân viên với những mục tiêu và KPIs rõ ràng

Đánh giá hiệu quả làm việc của công ty, phòng ban, và năng lực nhân viên với những mục tiêu và KPIs rõ ràng.

Quản lý hiệu quả bộ máy nhân sự doanh nghiệp

Xây dựng bản đồ KPI & và quản trị chiến lược & nhân sự theo mô hình BSC

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC & TỐI ƯU HIỆU SUẤT KPI DỄ DÀNG NHẤT

Quản lý mục tiêu cho từng vị trí công việc

Quản lý mục tiêu cho từng vị trí công việc.

Xác định các kỹ năng và năng lực thiếu sót của từng nhân viên

Xác định các kỹ năng và năng lực thiếu sót của từng nhân viên.

Đánh giá năng lực chính xác theo phương pháp 360° feedback

Đánh giá năng lực chính xác theo phương pháp 360° feedback.

Xác định nhân viên yếu kém trong doanh nghiệp

Xác định nhân viên yếu kém trong doanh nghiệp

Quản trị KPI & Báo cáo trực tuyến

Quản trị KPI & Báo cáo trực tuyến

Kế hoạch đào tạo & phát triển nhân viên

Kế hoạch đào tạo & phát triển nhân viên

CLOUDJET ĐỒNG HÀNH VỚI HƠN 30 DOANH NGHIỆP SMEs HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

  • DNA Digital
  • Mekong Media
  • Vmax
  • 123 In
  • T&E
  • Commedia Group

Báo chí nói về Cloudjet Solutions

Tư vấn doanh nghiệp miễn phí

Hoặc gọi ngay hotline để Cloudjet có thể tư vấn cho bạn

08 668 08 662
08 665 99 998